Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

ترکبند آلومینیوم کشویی

ترک بند آلومینیوم 

قابل تنظیم بصورت عمودی و افقی 

قابل نصب بر روی تمام تنه ها ( حتی تنه های بدون جای رزوه روی رام عقب 

طراحی عالی برای حمل خورجین

فروشگاه دوچرخه بازاری 

bazari_bicycle_store @

09113823164
ترک بند آلومینیوم 

قابل تنظیم بصورت عمودی و افقی 

قابل نصب بر روی تمام تنه ها ( حتی تنه های بدون جای رزوه روی رام عقب 

طراحی عالی برای حمل خورجین

فروشگاه دوچرخه بازاری 

bazari_bicycle_store @

09113823164
1 2 3 4 5

ثبت نقد و بررسی